Rengörning

Grovrent:

grovrent-200x300

För rengöring och avfettning av utrustning , ugnar, golv, väggar och fläktkåpor Vid grov rengöring spraya koncentrerat direkt på ytorna, låt medlet verka i några minuter. skura, spola med rent vatten, torka av med papper. Obs ej på målande ytor.

Datablad: Maxipower-Grovrent-svenskt-SDB-enl-CLP-mars-20121

Sprayer:

Clean up:

clean-upp-109x223

Clean Up är ett rengöringsmedel klar att använda på alla ytor som tål vatten. Clean Up löser effektivt upp fett, stärkelse och proteiner samt avlägsnar lätta kalkavlagringar. Spreja ut produkten låt verka en stund, skölj eller torka av med nytt torkpapper.

Datablad: Clean-UP-svenskt-SDB-enl-CLP-mars-20121

Steel luster:

stålglans-2-126x300

Steel Luster är stålglansmedel med rengörande verkan som är klar att använda på metall och stålytor. Steel Luster löser upp fett och täcker lätta kalkavlagringar. Spreja ut produkten, torka av överskottet med torkpapper. Exempel på användningsområden är kylskåp, beredningsytor, maskiner, kåpor mm.

Datablad: Steel-Lustre-okt-20121

Fönsterputs:

fönsterputs-136x300

Sparkle glass & window är klar att användas, det är bara att spraya och torka av. Lämpligt för lättare avfettning och rengöring av speglar, glasytor, fönster och andra hårda ytor som tål vatten. Spraya på en luddfri duk torka sedan av ytan, upprepa vid behov.

datablad: Glasrent-Sparkle-svenskt-SDB-enl-CLP-mars-2012

Ugn och grill:

ungsrent-2-130x300

Kraftigt rengörings och avfettningsmedel för rengöring av ytor med stora mängder animaliska eller vegetabiliskt fett
Spraya på ett tunt lager, låt verka i några minuter, skura försiktigt med en borste eller svamp, upprepa vid behov.
 
Datablad: Grill-o-Ugnsrent-204-svenskt-SDB-enl-CLP-mars-2012